Försäljningsvillkor


1. Allmänna Villkor

1.1 Priser
Priserna är angivna ex. moms i svenska kronor, exklusive frakt.
Prislistan kan när som helst ändras beroende på förändringar i materialpriser, priser från leverantörer, förändringar i statliga skatter, växelkurser, arbetskostnader och mer.

1.2. Frakt
Varor levereras från lager. Alla beställningar är föremål för frakt avgifter som motsvarar den aktuella frakten.

Leveransen anses vara avslutad när varan överlämnas till köparen eller överlämnande till köparens ombud, om inte annat anges i orderbekräftelsen.

1.3. Fordringar och ansvarbegräsningar
Om varorna skickas direkt till en tredje part för vidare bearbetning, är kunden ansvarig för att den tredje parten kontrollerar att varorna levereras på rätt sätt och att varorna är skadade.
I inget fall kan Nimbus Nordic A / S hållas ansvarig för förlust av vinst eller andra indirekta förluster, inklusive kostnader för vidare bearbetning. Nimbus Nordic A / S kan inte hållas ansvariga för kostnader eller nya kostnader för ex. nytryck jackor. I sådana fall är Nimbus Nordic A / S endast skyldig att ersätta eller reklamera den defekta eller saknade varan. Nimbus Nordic A / S kan ensamt besluta om ersättning eller annan kompensation.

1.4. Retur av produkter
Produkter kan endast returneras efter överenskommelse med Nimbus Nordic A / S. En förutsättning för att skicka tillbaka produkter är att försändelsen innehåller ett RMA-nummer som tillhandahålls av Nimbus Nordic A / S. För ytterligare information se vår hemsida.

1.5. Betalning
Alla varor levereras i enlighet med de betalningsvillkor som gäller vid tidpunkten förorderbekräftelsen. Ordern kommer alltid att vara föremål för en positiv kreditkontroll av Nimbus Nordic A / S: s nuvarande kredit försäkrings leverantör. Nimbus Nordic A / S förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning om kunden inte kan godkännas för kreditförsäkran av Nimbus Nordic A/S nuvarande kreditförsäkringsbolag.
Betalningar anses inte som fullständiga förrän det krediterats något av Nimbus Nordic A/S bank konto
Nimbus Nordic A/ S har rätt att kräva dröjsmålsränta för försenad betalning och Nimbus Nordic A / S har dessutom rätt att införa påminnelse - och administrationsavgift. Den ränta och administrationsavgiften är baserad på aktuella priser som bestämts av Nimbus Nordic A / S.
Förbehåll
Nimbus Nordic A/S förbehåller sig rätten att utan tidigare förvarning ändra priserna i denna prislista.

2. Retur och Klagomålspolicy

2.1. Produkt Klagomål / defekter
1 års garanti beviljas för produkter som levereras av Nimbus Nordic A/S.
Retur av defekta produkter måste ske enligt överenskommelse och i enlighet med avsnitt 2.4 och 2.5

2.2 Leverans Fel
Klagomål om eventuella fel i leveransen ska vara Nimbus Nordic A/S tillhanda inom 7 dagar från mottaget datum. Om klagomål inte görs inom 7 dagar så anses leveransen vara till fullo levererad.
Vid fel, vare sig det är för lite, för mycket eller felaktigt levererade produkter måste Nimbus Nordic A/S kundservice kontaktas för en lösning.

2.3 Transport Klagomål
Vid mottagning en försändelse från Nimbus Nordic A/S, måste följande iakttas:
Om det finns en synlig skada på förpackningen, bör detta påpekas till föraren. På frakt handling / PDA det måste det anges att transporten var "mottagen med reservation för skada".
Uppackning måste göras omedelbart efter skadan på förpackningen har observerats, i syfte att kontrollera om varorna också har skadats eller inte. Om varan skadas, kunden ska utan dröjsmål kontakta Nimbus Nordic A/S.
Skadade objekt kan endast skickas tillbaka till Nimbus Nordic A/S, efter att ha erhållet ett RMA-nummer. Se avsnitt 2.5.

2.4 Retur av produkter
Produkter kan endast returneras efter överenskommelse samt efter kontakt med Nimbus Nordic A/ S kundservice.
Returnerade produkter måste vara kompletta och oskadade samt att alla original hängetiketter skall bifogas till jackor. Alla returer måste transporteras i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i Nimbus Nordic A/S retur och klagomåls policy. Nimbus Nordic A/S förbehåller sig rätten att neka kreditering på de returnerade produkterna.

Om Nimbus Nordic A/S går med på att ta emot varor som inte är fel-levererade eller skadade, kommer kunden att krediteras 90% av den faktiska försäljningspriset. Produkter som är äldre än 2 månader kan inte returneras. Kunden måste informera Nimbus Nordic A/S om faktura - eller ordernummer vid kontakt med Nimbus Nordic A/S kundtjänst angående returen.

I de fall Nimbus Nordic A/S ansvarar för transport av returen så kan bara Nimbus Nordic A/S bestämma vilken transportör som bör plocka upp och leverera de returnerade produkterna. I praktiken kommer detta att vara relevant endast i fall då kunden har fått leverans av fel produkter eller om defekta produkter skall returneras till Nimbus Nordic A/S.

2.5 RMA - Process
En förutsättning för att återföra produkter Nimbus Nordic A/S är att transporten innehålleren RMA-nummer som tillhandahålls av Nimbus Nordic A/S. Det RMA-numret är giltigt i 14 dagar och omfattar endast förväg överenskomna produkter.
Efter att ha erhållit ett RMA nummer via e-post (användning: info@nimbusnordic.com), Kommer Nimbus Nordic A/S att skicka en retursedel för transport per e-post.
RMA begäran som skickas till Nimbus Nordic A/S skall som ett minimum innehålla information om följande punkter:
- Namn på de produkter som skall returneras
- Siffror och storlekar av returnerade produkter per modell
- Orsak till retur förfrågan
- Information om den ursprungliga fakturan eller ordernummer.
Transport följesedeln skall bifogas i den returnerade försändelsen. Finns det några avvikelser i returen jämfört med följesedeln, så förbehåller sig Nimbus Nordic A/S rätten att vägra kreditera produkter som skickats utan medgivande. Om Nimbus Nordic A/S i särskilda fall bör acceptera att hantera och kreditera produkter som returneras utan föregående överenskommelse, kommer en extra expeditionsavgift på 15 euro dras av från kreditnotan.

RMA-numret ska alltid anges på förpackningen.

Produkterna måste returneras till i förväg överenskomna avkastning lagret postadress nedan:

Nimbus Nordic A/S
Orientkaj, Pakhus 52, Port 3
2150 Nordhavn
Copenhagen
Denmark

Om returer är felaktiga på något sätt, kommer Nimbus Nordic A/S att ta ut en extra expeditionsavgift på 15 euro.