Handelsbetingelser


1. Generelle betingelser

1.1 Priser
Alle priser er nettopriser eks. MVA og transport. Prislisten kan være gjenstand for endring pga. endret pris på matriale, leverandørpriser, toll og valuta mm.

1.2. Forsendelse
Varene leveres fra lager. Alle bestillinger er underlagt frakt kostnader som tilsvarer dagens frakt kost.

Leveringen anses å være fullført når varene blir overlevert til kjøperen eller overgivelse til kjøpers representant, med mindre annet er angitt i ordrebekreftelsen.

1.3. Krav og Ansvarsbegrensning/ Reklamasjon
Dersom varene sendes direkte til en tredjepart for videre behandling, er det kundens ansvar å sikre at tredjepart sjekker at varene blir levert korrekt og at varene er uskadet.

Ikke under noen omstendighet kan Nimbus Nordic A/S bli holdt ansvarlig for tap av fortjeneste eller andre indirekte tap, herunder kostnader for videre behandling. I tilfeller der leveransen ikke er fullt levert og/ eller leveransen ikke samsvarer med salgsordren, kan ikke Nimbus Nordic A/S holdes ansvarlig for allerede realiserte kostnader eller nye kostnader til for eksempel merking av jakker. I slike tilfeller er Nimbus Nordic A/S kun forpliktet til å erstatte eller reparere defekte eller manglende produkter. Nimbus Nordic A/S kan alene avgjøre om erstatning eller reparasjon blir benyttet.

1.4. Retur av produkter
Produktene kan kun returneres etter avtale med Nimbus Nordic A/S. En forutsetning for å returnere produktene er at forsendelsen inneholder et RMA nummer som er gitt av Nimbus Nordic A/S. For ytterligere informasjon se vår hjemmeside.

1.5. Betaling
Alle varer leveres i henhold til betalingsbetingelsene som gjelder på tidspunktet for ordrebekreftelsen. Ordren vil alltid være gjenstand for en positiv kredittsjekk ved Nimbus Nordic A/S` til enhver tid gjeldende kredittforsikring leverandør. Nimbus Nordic A/S forbeholder seg retten til å kreve forhåndsbetaling dersom kunden ikke kan bli godkjent for kredittforsikring av Nimbus Nordic A/S` gjeldende kredittselskap.

Betalinger er kun å anse som komplett når de er kreditert til en av Nimbus Nordic A/S bankkontoer.

Hvis kunden ikke oppfyller innvilget perioder for betaling, har Nimbus Nordic A/S rett til å kreve rente for forsinket betaling og Nimbus Nordic A/S har i tillegg rett til å pålegge enhver påminnelse et administrasjonsgebyr. Renten og administrasjonsgebyr er basert på gjeldende satser fastsatt av Nimbus Nordic A/S.

Forbehold om endringer
Virksomhetens betingelser kan endres uten varsel. Nimbus Nordic A/S forbeholder seg retten til å justere vilkårene eller prisene på grunn av feil i teksten og/ eller prislister.

2. Reklamations og Retur politik

2.1. Varereklamasjon / defekt
Det ytes 1 års garanti på produkter levert av Nimbus Nordic AS
Returnering av defekte produkter skjer etter avtale og i henhold til avsnitt 2.4 og 2.5.

2.2 Feillevering
Reklamasjon av eventuelle feil i leveransen skal være Nimbus Nordic AS i hende senest 7 virkedager fra mottagelsedato. Dersom dette ikke skjer, anses leveransen som levert i henhold til avtale. I tilfelle av feilleveranser, skal Nimbus Nordic AS umiddelbart kontaktes for å finne løsning

2.3 Transportreklamasjon
Ved mottagelse av en forsendelse fra Nimbus Nordic AS skal følgende registreres:

Dersom synlig skade på emballasje, skal dette opplyses til sjåføren og påføres fraktdokument/ PDA at forsendelsen et "mottatt med forbehold om skade"

Utpakking skal skje umiddelbart, dersom det er registrert transportskade. Viser det seg at produktene også er skadet, skal dette, innen to virkedager, meddeles Nimbus Nordic AS

De skadete produkter sendes i retur til Nimbus Nordic AS etter mottatt RMA nummer, i henhold til punkt 2.5

2.4 Returnering av produkter
Produkter tas kun i retur etter forutgående avtale med Nimbus Nordic A/S

Returvarer skal være kompletter og ubeskadiget, i tillegg må "hangtags" henge på produktet. En vare som allerede er tatt i bruk, tas ikke i retur. Alle returforsendelser skal returneres i overensstemmelse med de vilkår som er opplistet i dette dokument;
Nimbus Nordic AS - Reklamasjons og retur politikk.

Oppfyller ikke de returnerte varer ovenstående, forbeholder Nimbus Nordic AS seg retten til å avvise returnering ved mottagelse.

Ved avtale om returnering av varer som ikke er feillevert eller beskadiget, vil kunden bli kredittert 90% av salgspris. Kjøper er i de tilfellene selv ansvarlig for å sende produktene i retur til Nimbus Nordic AS og kjøper skal kontakte kundeservice i forkant (se pkt. 2.5). Produkter hvor seneste salgsdato er eldre enn 2 måneder kan ikke returneres.

I de tilfellene hvor Nimbus Nordic er ansvarlig for returtransport er det Nimbus Nordic AS som alene, kan bestemme hvilket fraktfirma som skal benyttes. I praksis er dette gjeldende ved feilforsendelser og returnering av defekte varer.

2.5 RMA
Forutsetting for returnering er at det medfølger et RMA nummer, tildelt av Nimbus Nordic AS. RMA nummeret er gjeldende i 14 dager og omfatter kun avtalte produkter.

RMA nummeret innhentes ved å kontakte Nimbus Nordic AS` kundeservice: info@nimbusnordic.com, som oversender følgeseddel pr. E-mail. Følgeseddelen fungerer som RMA seddel

Ved henvendelse til Nimbus Nordic AS skal følgende informasjon, som et minimum opplyses:
- Navn på produkt (er) som returneres
- Antall, farge og størrelse pr. Produktnavn som returneres
- Årsak til returnering
- Fakturanummer eller Nimbus Nordic AS` salgsordrenummer
RMA nummer skal påføres forsendelses- embalasjen og kunden skal i returforsendelsen vedlegge tilsendte følgeseddel.

Dersom avvik i forholt til det avtalte vil disse avvikene i utgangspunktet bli avvist og det utsendes ingen kredittering på disse. Dersom Nimbus Nordic AS godkjenner mottak av avvik, fratrekkes et ekspedisjonsgebyr på 75,- DKK ved utsendelse av kredittnota.

Merk: Ved oversendelse av følgeseddel (RMA) til Norske kunder som ønsker å returnere produkter, vil det på følgeseddelen fremgå at forsendelsen utelukkende omhandler returvarer. Tariffkode og opprinnelse- land vil også fremgå. Dermed unngår vi at forsendelsen pålegges tollavgift.

Produktene skal returneres til følgende returadresse:

Returadresse:
Nimbus Nordic A/S
Orientkaj, Pakhus 52, Port 3
2150 Nordhavn
Copenhagen
Denmark

Dersom forsendelsen blir sendt til Nimbus Nordic AS` kontoradresse, vil kunden bli fratrukket et håndteringsgebyr på 75,- DKK.