Handelsbetingelser


Handelsbetingelser

1.1 Priser
Alle priser er ex. moms danske kroner. Der tages forbehold for ændringer af priser før accept af ordre under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet.

1.2. Forsendelse
Varer leveres ab lager. Alle ordrer pålægges fragtgebyr svarende til den aktuelle fragtrate.

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til købers repræsentant, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

1.3. Reklamationer & ansvarsbegrænsning
Såfremt varer sendes direkte til tredjepart for videreforarbejdning, er det kundens ansvar at tredjepart tjekker at leverancen er korrekt leveret og ubeskadiget inden videreforarbejdning.

I intet tilfælde er Nimbus Nordic A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til videreforarbejdning. Nimbus Nordic A/S kan derfor ikke holdes til ansvar for allerede realiserede omkostninger eller nye omkostninger ved genoptryk el. lign. ved manko eller fejl i sending.

Nimbus Nordic A/S er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde vare. Nimbus Nordic A/S kan alene beslutte hvorvidt omlevering eller reparation benyttes.

1.4. Returnering af produkter
Produkter tages kun retur efter forudgående aftale med Nimbus Nordic A/S. Forudsætning for returnering er, at der medfølger et RMA nummer oplyst af Nimbus Nordic A/S. Yderligere informationer fremgår af Nimbus Nordic A/SâEUR™ reklamations og returpolitik.

1.5. Betaling
Alle varer leveres i henhold til de enhver tid gældende betalingsbetingelser. Nimbus Nordic A/S forholder sig ret til at kræve forudbetaling såfremt kunden ikke kan kreditgodkendes af Nimbus Nordic A/SâEUR™s aktuelle kreditleverandør.

Betaler kunden ikke faktura i henhold til gældende betalingsbetingelser, har Nimbus Nordic A/S krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet, ligesom Nimbus Nordic A/S har ret til at pålægge en eventuel rykkerskrivelse med administrationsgebyr. Forrentning og rykkergebyr opkræves efter gældende rater fastsat af Nimbus Nordic A/S.

Forbehold
Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes. Der tages endvidere forbehold for fejl i såvel tekst som priser.

2. Reklamations og Retur politik

2.1. Varereklamation / defekt
Der ydes 1 års garanti på produkter leveret af Nimbus Nordic A/S.

Returnering af defekte produkter sker efter aftale og i henhold til afsnit 2.4 og 2.5.

2.2 Fejllevering
Reklamation af eventuelle fejl i leverancen skal være Nimbus Nordic A/S i hænde senest 7 hverdage fra modtagelsesdato, sker dette ikke anses leverancen for at være leveret i henhold til det aftalte.

I tilfælde af fejlleverancer, det være sig for lidt leveret, for meget leveret eller forkert produkt skal der ske henvendelse til Nimbus Nordic A/S for løsning af udestående.

2.3 Transportreklamation
Ved modtagelse af en forsendelse fra Nimbus Nordic A/S skal følgende iagttages:

Er der synlig skade på emballage, skal dette oplyses til chaufføren. På fragtdokument / PDA anføres, at forsendelsen er "modtaget med forbehold for skade".

Udpakning skal ske umiddelbart, hvis der er konstateret en transportskade. Viser det sig ved udpakning, at produkterne er skadede, skal indenfor to hverdage ske henvendelse til Nimbus Nordic A/S.

Beskadigede produkter sendes retur til Nimbus Nordic efter indhentning af RMA nummer. Se afsnit 2.5.

2.4 Returnering af produkter
Produkter tages kun retur efter forudgående aftale med Nimbus Nordic A/S.

Returvarer skal være komplette og ubeskadigede og desuden må hangtags ikke være fjernet fra produktet. En vare, der allerede er taget i brug tages ikke retur. Alle returforsendelser skal returneres i overensstemmelse med de øvrige vilkår som er oplistet i Nimbus Nordic A/SâEUR™ "reklamations og retur politik".

Opfylder de returnerede varer ikke ovenstående forbeholder Nimbus Nordic A/S sig ret til at afvise returneringen ved modtagelse.

Ved aftale om returnering af varer som ikke er fejlleveret eller beskadigede vil kunden blive krediteret 90 % af den seneste salgspris. Køber er i de tilfælde selv ansvarlig for at sende produkterne retur til Nimbus Nordic A/S og køber skal inden da rette henvendelse til kundeservice (se punkt.1.5). Produkter, hvor seneste salgsdato er ældre end 2 måneder kan ikke returneres.

I de tilfælde hvor Nimbus Nordic A/S er ansvarlig for returtransport er det alene Nimbus Nordic A/S som kan bestemme hvilket fragtfirma som skal returnere produkterne. I praksis er det dermed gældende ved fejlforsendelser og returnering af defekte varer.

2.5 RMA
En forudsætning for returnering er, at der medfølger RMA nummer oplyst af Nimbus Nordic A/S. RMA nummeret er gældende i 14 dage og omfatter kun forud aftalte produkter.

RMA nummeret indhentes per mail (info@nimbusnordic.com) via kontakt til Nimbus Nordic A/SâEUR™ kundeservice som fremsender følgeseddel pr. E-mail. Følgesedlen fungerer som RMA seddel.

Ved henvendelse til Nimbus Nordic A/S skal følgende information som minimum oplyses:

- Navn på produkt(er) som returneres
- Antal, farve og størrelse per produktnavn som returneres
- Årsag til returnering
- Fakturanummer eller salgsordrenummer

RMA nummer bedes anført på forsendelsesemballagen og kunden skal i returforsendelsen vedlægge fremsendte følgeseddel.

Er der afvigelser i forhold til det aftalte vil disse afvigelser som udgangspunkt blive afvist og der udstedes ingen kreditering på disse afvigelser. Såfremt Nimbus Nordic undtagelsesvis godkender modtagelse af disse afvigelser fratrækkes der et ekspeditionsgebyr på 75,- DKK ved udstedelse af kreditnota.

Produkterne skal returneres til forud aftalt returadresse som er følgende.

Returadresse:
Nimbus Nordic A/S
Orientkaj, Pakhus 52, Port 3
2150 Nordhavn

Hvis returforsendelsen ved en fejl fremsendes til Nimbus Nordic A/S kontoradresse vil kunden blive fratrukket et håndteringsgebyr på 75 DKK.